Ticaret Hukuku

İste & İste Hukuk Bürosu; şirket danışmanlıkları başta olmak üzere, Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralma, Sözleşmelerin Hazırlanması ve Düzeltilmesi, Deniz Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku alanlarında, danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 2011 yılında yürürlüğe giren Yeni Ticaret Kanunu çerçevesinde yeni düzenlemeye dair çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir. Bu doğrultuda yasal düzenlemelere uygun şekilde, ticari şirketlerin yeni döneme hazırlanmasına profesyonel olarak öncülük etmektedir.

Daha Fazla Bilgi Al

 İş Hukuku

İste & İste Hukuk Bürosu; işçi ve işveren hakları, çalışma koşulları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş akdinin feshi, işten çıkartma veya çıkma, sendika, SSK/Bağ-Kur, Ücret, İzin, İşyeri Devri, İşçi, İşveren, Alt işveren, Taşeron ilişkisi gibi iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanına giren tüm uyuşmazlıklarda yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki yardımda bulunmaktadır.

Daha Fazla Bilgi Al

 Uluslararası Hukuk

Alternatif bir uyuşmazlık çözümü olan tahkim Türkiye’ de Türk Tahkim Hukuku ve Türkiye’ nin imzalayıp onayladığı pek çok ikili ve çok taraflı antlaşmalar ile düzenlenmiştir. İste & İste Hukuk Bürosu; ad hoc ve kurumsal tahkimde hem yerli hem yabancı müvekkillerini her türlü ticari işlem ve davada temsil etmekte, tahkim ile ilgili tüm işlemlerde ve başvurularda ICSID, ICC, UNCITRAL, LCIA, İstanbul Ticaret Odası Tahkim Kurumu gibi çeşitli ulusal ve uluslararası tahkim heyetlerinde temsil etmekte, uyuşmazlıklarda alternatif çözümler bulmakta ve uluslararası hukuk ile ilgili her türlü konuda hukuki yardım sağlamaktadır.

Daha Fazla Bilgi Al

 Ceza Hukuku

Ceza hukuku kapsamında, soruşturma ve kovuşturma aşamalarının tümünde, akademik titizliği de ön planda tutarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Daha Fazla Bilgi Al

Ekibimiz

Onur İSTE

Avukat

İste & İste Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağıdır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2007 yılında İstanbul Barosundan avukatlık ruhsatını almıştır. 2008 yılında South Texas College of Law’da ( Houston - ABD) fikri mülkiyet, uzlaşma ve Anayasa hukuku (özellikle Amerikan Anayasası ek 1. Maddesi – ifade özgürlüğü bağlamında) alanlarında burslu olarak “Juris Doctor” eğitim görmüştür. Bu süreç içerisinde aldığı eğitim neticesinde, Amerika’ nın Teksas eyaletinde uzlaştırmacı olarak görev yapabilme yetkisini kazanmıştır.

Cansu İSTE

Avukat

İste & İste Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi’ nde Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bu süreç içerisinde South Texas College of Law’da (Houston – ABD) tahkim, arabuluculuk, ifade özgürlüğü ve uzlaşma alanlarında burslu olarak “Juris Doctor” eğitim görmüş, Amerika’ nın Teksas eyaletinde uzlaştırmacı olarak görev yapabilme yetkisini kazanmıştır. Bu çerçevede yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabuluculuk hizmeti vermektedir. Aynı zamanda bir Amerikan hukuk bürosunda tahkim ve doktor hatası ile ilgili davalarda çalışmıştır.

Bilge Utkan MERSİN

Avukat

İste & İste Hukuk Bürosu ile işbirliği içerisinde avukatlık yapmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2007 yılında mali hukuk alanında yüksek lisans eğitimi almaya başlamış olup, halen tez aşamasındadır. 2011 yılında Duke University School of Law’ da yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen University of Sheffield School of Law’ da doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Asya EMİNOĞLU

Avukat

İste & İste Hukuk Bürosu ile işbirliği içerisinde avukatlık yapmaktadır. 2009 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Stajını İstanbul’ da tamamlamış olup, halen serbest avukat olarak mesleğine devam etmektedir. Marka ve patent vekilliği bulunmaktadır.