Ticaret Hukuku

İste & İste Hukuk Bürosu; şirket danışmanlıkları başta olmak üzere, Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralma, Sözleşmelerin Hazırlanması ve Düzeltilmesi, Deniz Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku alanlarında, danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 2011 yılında yürürlüğe giren Yeni Ticaret Kanunu çerçevesinde yeni düzenlemeye dair çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir. Bu doğrultuda yasal düzenlemelere uygun şekilde, ticari şirketlerin yeni döneme hazırlanmasına profesyonel olarak öncülük etmektedir.

Daha Fazla Bilgi Al

 İş Hukuku

İste & İste Hukuk Bürosu; işçi ve işveren hakları, çalışma koşulları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş akdinin feshi, işten çıkartma veya çıkma, sendika, SSK/Bağ-Kur, Ücret, İzin, İşyeri Devri, İşçi, İşveren, Alt işveren, Taşeron ilişkisi gibi iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanına giren tüm uyuşmazlıklarda yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki yardımda bulunmaktadır.

Daha Fazla Bilgi Al

 Uluslararası Hukuk

Alternatif bir uyuşmazlık çözümü olan tahkim Türkiye’ de Türk Tahkim Hukuku ve Türkiye’ nin imzalayıp onayladığı pek çok ikili ve çok taraflı antlaşmalar ile düzenlenmiştir. İste & İste Hukuk Bürosu; ad hoc ve kurumsal tahkimde hem yerli hem yabancı müvekkillerini her türlü ticari işlem ve davada temsil etmekte, tahkim ile ilgili tüm işlemlerde ve başvurularda ICSID, ICC, UNCITRAL, LCIA, İstanbul Ticaret Odası Tahkim Kurumu gibi çeşitli ulusal ve uluslararası tahkim heyetlerinde temsil etmekte, uyuşmazlıklarda alternatif çözümler bulmakta ve uluslararası hukuk ile ilgili her türlü konuda hukuki yardım sağlamaktadır.

Daha Fazla Bilgi Al

 Ceza Hukuku

Ceza hukuku kapsamında, soruşturma ve kovuşturma aşamalarının tümünde, akademik titizliği de ön planda tutarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Daha Fazla Bilgi Al

Avukatlarımız

Onur İSTE

Avukat

İste & İste Avukatlık Bürosu'nun kurucu ortağıdır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Cansu İSTE

Avukat

İste & İste Avukatlık Bürosu'nun kurucu ortağıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi’ nde Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.